Skolboken röd

LH903

Pris: 6.90 €

Skolboken röd – Trådbunden
Kan användas i åk 1-6.
– B5 format, 80 sidor
– Mera skrivutrymme; ett uppslag per vecka.
– Ger plats för viktiga händelser under läsåret samt egna anteckningar
– Plats för 38 veckors planering med stort skrivutrymme för veckans dagar,plats för egna anteckningar samt information mellan hem och skola
– Eleven utvärderar även sin egen aktivitet

 

Skolboken är en sammanhållande länk i läsårets arbete!

 

Läroplanen betonar lärandet som en aktiv och målinriktad verksamhet – en individuell och social process där kunskaper och färdigheter utvecklas.
Lärmiljön skall ge eleven verktyg till intressanta utmaningar, kreativitet och mångsidighet – både individuellt och i samverkan med andra.

 

Skolboken är avsedd som ett verktyg att förverkliga läroplanens intentioner, såväl i lärandeprocessen som i samarbetet mellan hem och skola:

 

Genom att välja SKOLBOKEN som den sammanhållande länken i läsårets arbete förverkligas läroplanens intentioner:
•Målinriktat arbete
•Aktivitet i kunskapsinhämtandet
•Kreativitet och nyfikenhet i
lärandeprocessen
•Individuell och personlig
portfolio
•Samarbete hem och skola

 

Skolboken ger:
Utveckling individuellt och i samarbete
– ett nytt sätt att tänka
skolutveckling; här och nu!

Produkt kod: LH903