Skolboken blå

LH901

Pris: 4.90 €

Slut i lager

SKOLBOKEN – en sammanhållande länk i läsårets arbete!

 

Läroplanen betonar lärandet som en aktiv och målinriktad verksamhet – en individuell och social process där kunskaper och färdigheter utvecklas.
Lärmiljön skall ge eleven verktyg till intressanta utmaningar, kreativitet och mångsidighet – både individuellt och i samverkan med andra.

 
Skolboken är avsedd som ett verktyg att förverkliga läroplanens intentioner, såväl i lärandeprocessen som i samarbetet mellan hem och skola:

 
Genom att välja SKOLBOKEN som den sammanhållande länken i läsårets arbete förverkligas läroplanens intentioner:
•Målinriktat arbete
•Aktivitet i kunskapsinhämtandet
•Kreativitet och nyfikenhet i
lärandeprocessen
•Individuell och personlig
portfolio
•Samarbete hem och skola

 
Skolboken ger:
Utveckling individuellt och i samarbete
– ett nytt sätt att tänka
skolutveckling; här och nu!

 
– För årskurs 1-6
– B5 format, häftad, 48 sidor
– Ger plats för viktiga händelser under läsåret samt egna anteckningar
– Plats för 38 veckors planering med aktuella händelser, en frågeuppgift och plats för information mellan hem och skola
– Sist en händelsekalender i ord och bild

Produkt kod: LH901