LH 904 RÄKNESPÅR Matematik i förskolan

Pris: 14.90 €

LH 904 RÄKNESPÅR Matematik i förskolan
• är ett finlandssvenskt läromedel i matematik för barn i åldern 5-7 år
• följer förskolans läroplan och har en tydlig struktur där grunden
läggs för matematiskt tänkande och matematiska färdigheter
• har en medveten fokusering på barns språkutveckling och
begreppsbildning i matematik
• är uppgjord med betoning på talförståelse, jämförelser, avbildningar,
form- och mätövningar samt matematiska tillämpningar
• innehåller övningar där barnen lär sig att se likheter och olikheter,
avbilda och beskriva mönster
• ger underlag för diskussioner och lekar där barnen använder sifferord
och matematiska begrepp relaterade till vardagliga situationer
• innehåller två ark med aktivitetskort
• består av 9 kapitel som följer årstiderna med naturnära teman och
illustrationer utifrån barnens naturliga miljö.

Författare Lisen Häggblom

Finns i lager.
Stiftad bok, 203×245 mm, 72 sidor, ISBN 978-952-94-2836-6 Pris 14,90 euro (inkl. 10% moms)

Till boken hör en lärarhandledning med förslag till aktiviteter som befäster barnens språk-användning och talförståelse.

Beställning på 120 euro portofritt.

Produkt kod: