LH 906 Räknespår 10-pak

Pris: 105.00 €

RÄKNESPÅR Matematik i förskolan
• är ett finlandssvenskt läromedel i matematik för barn i åldern 5-7 år
• följer förskolans läroplan och har en tydlig struktur där grunden läggs för matematiskt tänkande och matematiska färdigheter
• har en medveten fokusering på barns språkutveckling och begreppsbildning i matematik
• är uppgjord med betoning på talförståelse, jämförelser, avbildningar,form- och mätövningar samt matematiska tillämpningar
• innehåller övningar där barnen lär sig att se likheter och olikheter, avbilda och beskriva mönster
• ger underlag för diskussioner och lekar där barnen använder sifferord och matematiska begrepp relaterade till vardagliga situationer
• innehåller två ark med aktivitetskort
• består av 9 kapitel som följer årstiderna med naturnära teman och illustrationer utifrån barnens naturliga miljö.

Författare Lisen Häggblom

Paket med 10 st RÄKNESPÅR Matematik i förskolan. Finns i lager.

Produkt kod: