LH 905 Räknespår Matematik i förskolan Lärarhandledning

Pris: 39.00 €

Räknespår Matematik i förskolan Lärarhandledning finns i lager, A4 format,56 sidor. Lärarhandledningen innehåller förslag till gemensamma aktiviteter som befäster barnens språkanvändning och talförståelse. Exempel på aktiviteter: Introduktion till arbete i boken, räknegåtor, utematematik, lekar, språkträning, slutledning mm.
Lärarhandledningen innehåller 12 kopieringsunderlag samt underlag för utvärdering av barnets kunskaper i matematik.

Produkt kod: