Koulukirja vihreä

LH913

Hinta: 4.90 €

– 3.-6. vuosiluokan oppilaille
– Nidottu kirja kestävällä muovitetulla kannella, 180×254 mm, 48 sivua

 

Koulukirja auttaa oppilasta
– suunnittelemaan ja jäsentämään koulutyön
– saamaan kokonaiskuvan lukuvuodesta
– havainnoimaan ja kuvailemaan ilmiöitä lähiympäristössä ja maailmanlaajuisesti
– luovasti muokkaamaan Koulukirjasta henkilökohtaisen portfolion

 

Koulukirja on tarkoitettu välineeksi toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita, niin ikään oppimisprosessissa kuin kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

 

Viikkosuunnitelma:
Oppilas kirjaa viikon tapahtumat. Kotitehtävät voi merkitä kunkin viikonpäivän kohdalle. Opettaja voi tehdä A6 kokoisia kopioitavia alustuksia jotka liimataan Viikon tehtävät ruutuun.
Vaihtoehtoisesti oppilas voi itse käyttää Viikon tehtävät ruutua kirjatakseen tärkeät tapahtumat tai kirjoittaakseen lokikirjaa.

 

Koti/koulu ruutuun: vanhemmat/opettaja kirjoittavat yksilöllistä informaatiota.

 

Koulukirja vihreä sisältää
•Vuoden tärkeät tapahtumat
•Omat muistiinpanot
•Viikkosuunnitelma
•Tapahtumakalenteri kuvin ja sanoin

Tuote / Produktkoodi: LH913